meister róbert
provincia repertórium 2000-2002

 

       bibliográfiák   » provincia repertórium 2000-2002
    év 2000 2001 2002
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    c betű: 31 tétel 1-30


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
 


CAGE John Mások is gondolkodnak Provincia, Kolozsvár, 2001 , 11 (17) sz., 8 old., mutatók: politikai analízis / Latin-Amerika / Amerikai Egyesült Államok (USA) / Bolívia / amerikai-latin amerikai viszony

CAPELLE-POGACEAN Antonela Kétértelmű nemzetek Provincia, Kolozsvár, 2001 , 6-7 (14) sz., 6 old., mutatók: politikatörténet / eszmetörténet / nemzet / modernizáció / magyar nemesség / román parasztság / magyarok / románok / zsidók / Románia / Magyarország

CAPELLE-POGACEAN Antonela Megjegyzések egy regionális párt létrehozásának kérdéséről Provincia, Kolozsvár, 2000 , 8 sz., 7-8 old., mutatók: politikai analízis / választások (romániai, 2000) / transzetnikus erdélyi párt / nemzetállam / globalizáció / / decentralizáció / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) / DOBRESCU Caius / VIGHI Daniel / PECICAN Ovidiu

CAPELLE POGACEAN Antonela A romániai magyar kisebbség új önmeghatározásai 1989 után Provincia, Kolozsvár, 2000 , 3 sz., old., mutatók: politikatörténet / kisebbségtörténet / pszichoszociológia / romániai magyarok / Trianon / revizionizmus / KLEBERSBERG Kunó / népi írók / Országos Magyar Párt (OMP) / transzilvanizmus / erdélyiség / etnikai szolidaritás (romániai magyar) / erdélyi kérdés / Ellenpontok / Limes-kör / magyar-román viszony / magyar-magyar viszony / RMDSZ / autonómia / támogatáspolitika / magyar kisebbségpolitika / Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) / regionalizmus / európai integráció / kisebbség & többség / román társadalom / magyarkérdés (romániai) / romániai magyar egyetem

CISTELECAN Al. Az "erdélyinek lenni" félelme Provincia, Kolozsvár, 2000 , 6 sz., 9 old., mutatók: irodalomelméleti esszé / erdélyi irodalom / erdélyi szellem / provicializmus / erdélyiség

CISTELECAN Al. Egy ember élete, ahogyan az volt. Alexandru Todea bíboros Provincia, Kolozsvár, 2002 , 6-7 (23) sz., 4 old., mutatók: biográfia / egyháztörténet / Erdélyi Unitus egyház / TODEA Alexandru

CISTELECAN Al. Erdély irodalma Provincia, Kolozsvár, 2000 , 4 sz., 1 old., mutatók: irodalomtörténeti esszé / irodalom & mentalitás / erdélyi irodalom / tér-mítosz / Erdély / erdélyi szellem

CISTELECAN Al. A görög katolicizmus a románoknál Provincia, Kolozsvár, 2001 , 8-9 (15) sz., 1 old., mutatók: vallástörténet / reformáció-ellenreformáció / ortodoxia / Belgrádi Újtestamentum / lutheranizmus / kálvinizmus / görög-katolicizmus / Román Unitus Egyház / Erdély / Erdélyi Iskola / román nemzettudat / erdélyi szellem / vallási unió

CISTELECAN Al. Két "kulturális" fabula Provincia, Kolozsvár, 2001 , 3 (11) sz., 16 old., mutatók: politikai publicisztika / kisebbségi kérdés / ortodoxia / Erdélyi Iskola / Petőfi-szobor (Marosvásárhely)

CISTELECAN Al. Magyar törvény, román bonyodalmakkal Provincia, Kolozsvár, 2001 , 5 (13) sz., 8 old., mutatók: politikai analízis / státustörvény / kisebbségi jogok / romániai magyarok / magyar-román viszony

CISTELECAN Al. Párbeszéd az erkölcsről [Horia Roman Patapievici: Az újkeletű ember] Provincia, Kolozsvár, 2002 , 3-4 (21) sz., 14 old., mutatók: sajtóanalízis / Observatorul cultural / Orizont / România Literara / APATAPIEVICI Horia Roman / ANDREESCU Gabriel

CISTELECAN Al. Provincia minima. Az erdélyiség keresésében Provincia, Kolozsvár, 2001 , 4 (12) sz., 1 old., mutatók: politikai publicisztika / Provincia-program / szkepticizmus / optimizmus / román társadalom / transzetnikus erdélyi párt / erdélyiség

CISTELECAN Al. Románia - Európa Vaslui megyéje Provincia, Kolozsvár, 2000 , 2 sz., old., mutatók: politikai analízis / román állam / föderalizmus / FISCHER Joschka / Európai Unió (EU) / európai integráció / Románia

CISTELECAN Al. Szerelmi csinadratták az erdélyieknek Provincia, Kolozsvár, 2001 , 12 (18) sz., 1 old., mutatók: politikai analízis / román költségvetés / hazafiság / Erdély / választási retorika / székelyek / autonómia / Serviciul Român de Informatii (SRI) / státustörvény / magyar-román viszony / Szociáldemokrata Párt (PSD) / Erdélyi szociáldemokrata program / félelem / RUS Ioan

CISTELECAN Al. Szónoklatok Erdélyért Provincia, Kolozsvár, 2000 , 3 sz., old., mutatók: politikai analízis / politikai szociológia / választások (romániai, 2000) / választási retorika / Erdély / nacionalizmus / etnikai szavazás

CISTELECAN Al. A tífuszball és a hely szelleme Provincia, Kolozsvár, 2000 , 1 sz., old., mutatók: történetfilozófia / Tacitus / korszellem / európai integráció / sajátosság / helyi szellem / önazonosság

COIFAN Viorel Vajdaság Autonóm tartomány alkotmányos hatáskörének érvényesítéséről Provincia, Kolozsvár, 2001 , 6-7 (14) sz., 2 old., mutatók: politikai analízis / alkotmány (szerb, 1990) / Vajdaság / autonómia / regionalizmus

CORRAL SALVADOR Carlos A katolikus egyház és Európa viszonya Provincia, Kolozsvár, 2002 , 8-9 (24) sz., 14 old., mutatók: egyházpolitika / katolikus egyház / egyház & Európai Unió / vallási pluralizmus / JÁNOS PÁL II. (pápa)

COSMEANU Marius Egy helyzet metamorfózisa Provincia, Kolozsvár, 2002 , 8-9 (24) sz., 2 old., mutatók: politikai publicisztika / romániai magyarok / román-magyar viszony / kisebbségi kérdés / népességcsökkenés / Marosvásárhely / betelepítés / RMDSZ-politika / RMDSZ-PSD együttműködési megállapodás

COSMEANU Marius Home alone Provincia, Kolozsvár, 2002 , 1 (19) sz., 5 old., mutatók: politikai publicisztika / Memorandum-vita / regionális identitás / magyar-román viszony / magyarságkép (román) / regionalizmus / globalizáció / Erdélyi szociáldemokrata program / Szociáldemokrata Párt (PSD) / RUS Ioan /

COSMEANU Marius Levél Sabin Ghermanhoz Provincia, Kolozsvár, 2001 , 11 (17) sz., 3 old., mutatók: politikai publicisztika / GHERMAN Sabin

COSMEANU Marius Még nincs, de máris... Provincia, Kolozsvár, 2000 , 7 sz., 3 old., mutatók: politikai analízis / választások (romániai, 2000) / transzetnikus erdélyi párt / erdélyi kérdés

COSMEANU Marius Mi, belgák is? Provincia, Kolozsvár, 2000 , 3 sz., old., mutatók: politikai analízis / választások (romániai, 2000) / Marosvásárhely / BORBÉLY László / FODOR Imre / FLOREA Dorin / RMDSZ / Román Demokrata Konvenció (CDR)

COSMEANU Marius Mindennapi azonosságtudatunk Provincia, Kolozsvár, 2000 , 1 sz., old., mutatók: politikai analízis / választói profil / Erdély & Regát / erdélyiség / MOLNÁR Gusztáv / akkulturáció / politikai kultúra / erdélyi kérdés

COSMEANU Marius Posztkommunisták, tépelődők és demokraták Provincia, Kolozsvár, 2000 , 5 (13) sz., 10 old., mutatók: politikai analízis / román társadalom / rendszerváltás / európaiság / román poszkommunizmus / erdélyi kérdés / erdélyiség / transzilvanizmus / magyar-román viszony / Altera / Transilvania Jurnal / Provincia / ILIESCU Ion / GHERMAN Sabin / ANDREESCU Gabriel / MOLNÁR Gusztáv

COSMEANU Marius Rolex sed lex Provincia, Kolozsvár, 2000 , 8 sz., 5 old., mutatók: politikai analízis / választások (romániai, 2000) / fiatalok / ellenkultúra / román társadalom / regionalizmus / nemzetállam / / transzetnikus erdélyi párt

COSMEANU Marius Túl önmagunkon és a rosszon (avagy az először jövő és az utolsónak maradó joga) Provincia, Kolozsvár, 2001 , 6-7 (14) sz., 14 old., mutatók: városszociológia / urbanizmus / rurbánus társadalom / Marosvásárhely

CSETRI Elek Történetírás és politika Provincia, Kolozsvár, 2001 , 3 (11) sz., 8 old., mutatók: historiográfia / Erdély történelme / transzetnikus történetírás / történetírás & politika / magyar történetírás

CSOMA Botond Egy vitatott könyv. [Horia Roman Patapievici: Omul recent. Bucuresti, Humanitas, 2002] Provincia, Kolozsvár, 2002 , 5 (22) sz., 6 old., mutatók: kultúrfilozófia-recenzió / modern & posztmodern / individualizmus / ateizmus / értékrelativizmus / haladás / feminizmus / középszerűség / kisebbségi kérdés / kisebbségi nacionalizmus / multikulturalizmus

CSOMA Botond Regionalizáció versus centalizáció Provincia, Kolozsvár, 2002 , 2 (20) sz., 3 old., mutatók: politikai analízis / Memorandum-vita / román közigazgatás / regionális identitás

kapcsolódó
» provincia
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék