meister róbert
provincia repertórium 2000-2002

 

       bibliográfiák   » provincia repertórium 2000-2002
    év 2000 2001 2002
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés  
    b betű: 38 tétel 1-30


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
 


BAKK Miklós Az alkotmányreform esélyei Provincia, Kolozsvár, 2001 , 8-9 (15) sz., 13 old., mutatók: politológia / politikai analízis / konstitucionalizmus / alkotmány (román, 1991) / alkotmánymódosítás / Nagy-Románia Párt (PRM) / Nemzeti Liberális Párt (PNL) / RMDSZ

BAKK Miklós Az állampolgár átalakulása [Dominique Schnapper ; Christian Bachelier: Ce este cetatenia? Editura Polirom, 2001] Provincia, Kolozsvár, 2001 , 8-9 (15) sz., 9 old., mutatók: politológia-recenzió / európai integráció / állampolgárság / SCHNAPPER Dominique / BACHELIER Christian

BAKK Miklós Az átfogalmazható tradició. [Salat Levente: Multiculturalismul liberal. Polirom, 2001. Etnopolitika a konfliktustól a méltányosságig. Mentor Kiadó, 2001] Provincia, Kolozsvár, 2002 , 3-4 (21) sz., 8 old., mutatók: politológia-recenzió / kisebbségi kérdés

BAKK Miklós Az erdetettől a kezdetig Provincia, Kolozsvár, 2000 , 7 sz., 4 old., mutatók: politológia / Provincia-program / erdélyi kérdés / COSMEANU Ovidiu / PECICAN Ovidiu / MITU Sorin / EGYED Péter / MOLNÁR Gusztáv / RMDSZ-stratégia / autonómia / RMDSZ-regionális stratégia / oszloptársadalmak / konszociációs demokrácia / LIJPHART Arend

BAKK Miklós Egy törvény és jövőkép Provincia, Kolozsvár, 2001 , 5 (13) sz., 1 old., mutatók: politológia / nemzet / státustörvény / közösség (választott & organikus) / nemzeti lojalitás / / alkotmányos patriotizmus / KYMLICKA Will / MOLNÁR Gusztáv / ANDREESCU Gabriel / nemzettudat / BIBÓ István / liberalizmus / BORBÉLY Zsolt Attila

BAKK Miklós Elodázott modell-viták Provincia, Kolozsvár, 2000 , 2 sz., old., mutatók: politológia / politikai filozófia / román állam / kisebbségi jogok / nemzetállam / ortodoxia & állam / modernizáció / román elit / OAKESHOTT Michael / politikai racionalizmus / Európai unió (EU) / ANTOHI Sorin / állam-modellek

BAKK Miklós A helyi autonómia kérdése nem kerülhető meg. Interjú Ráduly Róbert képviselővel az RMDSZ helyettes frakcióvezetőjével Provincia, Kolozsvár, 2001 , 4 (12) sz., 2 old., mutatók: politikai interjú / román közigazgatás / autonómia / szubszidiaritás / decentralizáció / alkotmány (román, 1991) / önkormányzat / nyelvhasználati jog

BAKK Miklós Két világ határán Provincia, Kolozsvár, 2002 , 5 (22) sz., 4 old., mutatók: politikai analízis / választások (magyarországi, 2002) / katolicizmus / ellenfél & ellenség / vezérdemokrácia / magyar társadalom / kádárizmus / magyar nemzetpolitika / regionalizmus / magyar szomszédságpolitika / regionalizáció / transzetnikus identitás / Magyarország / ORBÁN Viktor / BOZÓKI András / EDELMAN Murray / MOLNÁR Gusztáv / FIDESZ-Magyar Polgári Párt / Magyar Szocialista Párt (MSZP)

BAKK Miklós Lélek és terv Provincia, Kolozsvár, 2002 , 1 (19) sz., old., mutatók: politikai analízis / Memorandum-vita / romániai régiók / regionalizmus / erdélyi kérdés / magyar-román viszony / CISTELECAN Al. / MOLNÁR Gusztáv / Kolozsvári Nyilatkozat

BAKK Miklós Modellek és alternatívák Provincia, Kolozsvár, 2000 , 6 sz., 7 old., mutatók: politikai analízis / román pártrendszer / RMDSZ-politika / választások (romániai, 2000) / etnikai szavazás / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / konszociációs demokrácia / Svéd Néppárt (Finnország)

BAKK Miklós Nyelvi jogok és a hegemónia szelleme Provincia, Kolozsvár, 2001 , 10 (16) sz., 5 old., mutatók: politológia / alkotmánymódosítás / nyelvhasználati jog / RMDSZ-politika / Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata / liberális demokrácia / nacionalizmus / szuverenitás

BAKK Miklós Rejtett regionalitás Provincia, Kolozsvár, 2000 , 8 sz., 4 old., mutatók: politikai analízis / választások (romániai, 2000) / román demokrácia / SZÉKELY István / Román Demokrata Konvenció (CDR) / román pártrendszer / Demokrata Párt (PD) / Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNTCD) / RMDSZ / törzsszavazók / Társadalmi Demokrácia Romániai Pártja (PDSR) / transzetnikus erdélyi párt

BAKK Miklós RMDSZ és PSD: csapdalogikák Provincia, Kolozsvár, 2002 , 2 (20) sz., 2 old., mutatók: politikai analízis / titoktörvény / RMDSZ-PSD együttműködési megálapodás / európai integráció / kisebbségi kérdés / RMDSZ-politika / ANDREESCU Gabriel

BAKK Miklós Szavazósi magatartás, választói jövőkép Provincia, Kolozsvár, 2000 , 3 sz., old., mutatók: politikai szociológia / politikai analízis / szavazói profil / választások (romániai, 2000) / választói jövőkép / Nagy-Románia Párt (PRM) / FUNAR Gheorghe / Kolozsvár / Zsil-völgye / split vote

BAKK Miklós A szétfejlődés logikája Provincia, Kolozsvár, 2000 , 1 sz., old., mutatók: politikai analízis / politológia / decentralizáció / regionalizmus / polgári nacionalizmus / lojalitás / szuverenitás / román pártrendszer / Gyergyócsomafalva / RMDSZ-kormányzati szerepvállalás / MUNGIU-PIPPIDI Alina

BAKK Miklós Velencei rajzolatok Provincia, Kolozsvár, 2001 , 12 (18) sz., 9 old., mutatók: politikai analízis / státustörvény / Európa Bizottság (EB) / magyar-román viszony / európai integráció / NASTASE Adrian / ORBÁN Viktor / Velencei Bizottság

BALAZS Imre József Hányas cipőt visel az erdélyi magyar irodalom? Provincia, Kolozsvár, 2000 , 4 sz., 6 old., mutatók: irodalomelméleti esszé / erdélyi magyar irodalom / romániai magyar irodalom / LÁNG Zsolt / BLOOM Harold

BANYAI Péter Pletykaözön és besúgóbotrány. [Stelian Tanase: Acasa se vorbeste in soapta. Dosar si jurnal din anii târzii ale dictaturii] Provincia, Kolozsvár, 2002 , 3-4 (21) sz., 15 old., mutatók: politikai publicisztika / kollaboracionizmus / titkosszolgálatok / Securitate / OPRESCU Dan

BARBU Daniel Állampolgárság és nemzetállam Provincia, Kolozsvár, 2000 , 2 sz., old., mutatók: politológia / történetfilozófia / politikai rendszer / román önazonosság / haza / nemzet / román társadalom / nacionalizmus / MANIU Iuliu / BOILA Romul / autonómia / román állam / román állampolgárság / szolidaritás / nemzeti érdek / Románia

BARBU Daniel Szubszidiaritás, kereszténydemokrácia és ortodoxia Provincia, Kolozsvár, 2000 , 5 sz., 3-4 old., mutatók: vallásfilozófia / politológia / kereszténydemokrácia / ortodoxia / románizmus / vallás & nemzet / Gândirea / Telegraful român / ortodoxia & állam / Román Ortodox Egyház / ortodoxia & kommunizmus / szubszidiaritás / Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNTCD)

BARBU Daniel A történetírás és a nemzeti hovatartozás viszonya Provincia, Kolozsvár, 2001 , 3 (11) sz., 10 old., mutatók: historiográfia / Erdély történelme / transzetnikus történetírás / etnocentrizmus / nemzeti történetírás / erdélyi románok / nemzettudat

BERCEA Virgil A Rómával Egyesült Román Görög Katolikus Egyház hivatása és perspektívái Provincia, Kolozsvár, 2001 , 11 (17) sz., 10 old., mutatók: teológiai esszé / Román Unitus Egyház / erdélyi románok / Erdély & Regát / privatizáció

BÍRÓ Béla Diszkrimináció és diszkrimináció Provincia, Kolozsvár, 2001 , 6-7 (14) sz., 5 old., mutatók: politológia / diszkrimináció / státustörvény / asszimiláció / kisebbségi kérdés / többség & kisebbség / öndetermináció / nyelvhasználati jog /

BOARI Mircea Az állam reformja, vagy az állam visszaszorítása Provincia, Kolozsvár, 2000 , 3 sz., old., mutatók: politológia / román állam / román közigazgatás / állam (funkciói)

BOARI Mircea Egyszerű igazságok a nacionalizmusról Provincia, Kolozsvár, 2000 , 1 sz., old., mutatók: politológia / nacionalizmus / félelem / hatalom / nyájszellem / nemzeti érdek / nemzeti öntudat / centralizmus / állam / gazdasági klientelizmus

BOCHOLIER Francois Az erdélyi történetírás megújúlása Provincia, Kolozsvár, 2001 , 4 (12) sz., 4 old., mutatók: / historiográfia / Erdély történelme / Transzetnikus történetírás / nemzeti történetírás / forráskutatás / Erdély & Regát / imagológia / román mentalitás / regionalizmus / politikai szociabilitás / humán földrajz / GELLNER Ernest / LACOSTE Yves

BODÓ Barna Helyi autonómia és a kisebbségek Provincia, Kolozsvár, 2001 , 6-7 (14) sz., 3 old., mutatók: politológia / identitásválasztás / BÍRÓ Gáspár / BAKK Miklós / MOLNÁR Gusztáv / autonómia / közösség / Vajdaság

BOGDAN Tibor Európába vezető utak. Bogdán Tibor interjúja Otiman Paun Ion liberális szenátorral, Románia regionalizálási tervezetéről Provincia, Kolozsvár, 2002 , 5 (22) sz., 2 old., mutatók: politikai interjú / OTIMAN PAUN Ion / román közigazgatás / román régiók / regionalizmus / Románia / európai integráció / román költségvetés / kisebbségi kérdés / regionális párt / Provincia-csoport / RMDSZ / Nemzeti Liberális Párt (PNL)

BOIA Lucian Az egyetlen erdély történelme Provincia, Kolozsvár, 2001 , 1-2 (9-10) sz., 8 old., mutatók: historiográfia / transzetnikus történetírás / történetírás & politika / Erdély történelme / nemzetállam

BOILA Romul Részletek dr. Boila Romul tanulmányából - alkotmánytervezet és indoklás Provincia, Kolozsvár, 2000 , 2 sz., old., mutatók: politikai dokumentumok / politikatörténet / BOILA Romul / autonómia

kapcsolódó
» provincia
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék